Bir önceki sayfaya geri git

Gerçek kullanılabilirlik

Fiili kullanılabilirlik, dönem için tüketim birimi başına hizmet kullanılabilirliğinin yüzdesini gösteren bir göstergedir. Formül ile hesaplanır: ((dönem için ortalama çalışma süresi (AWT) – dönem için kesinti süresi) / AWT) x %100. Örneğin, toplam kesinti süresi ayda 3 saat ise ve AWT= 24×7 ise, kullanılabilirlik yüzdesi (30x24x60 – 3×60) / (30x24x60) x %100 = %99,58’e eşittir.

Rate this article
Previous article
Next article Next article
Our website uses cookies to improve your experience