Bir önceki sayfaya geri git

Veri Merkezi

Veri merkezi, bilgi işlem platformlarını, disk depolama ve anahtarlama ekipmanlarını barındıran ayrı bir odadır (veya binadır).

Veri merkezi, kuruluşun verilerini kendi içinde biriktirir, işler ve ayrıca güvenliğini garanti eder ve yedeklenmesini sağlar.

Sınıflandırma

Veri merkezleri birkaç ana türe ayrılır:

  1. Klasik bir veri merkezi, daha yüksek koruma seviyesine sahip sıradan bir binadır. Ekipman, veri merkezinden istenen gereksinimlere göre yerleştirilir. Bu tip ilk olarak ortaya çıkmıştır ve diğer alternatiflere rağmen bugün de geçerliliğini korumaktadır. Bazı kullanıcılar kendi amaçları için kendi veri merkezlerini inşa ederken, diğerleri bunları kiralamayı tercih etmektedir.
  2. Bir bulut veri merkezi, kullanıcılara görevleri için sanal alan sağlar. Bu kullanışlıdır çünkü kullanıcı hazır bir çözüm alır ve yalnızca kaynakların gerçek kullanımı için ödeme yapar.
  3. Modüler bir veri merkezi, kullanıcıya teslim edilen farklı modüllerden bir araya getirilir. Sık yer değiştirme durumunda kullanışlıdır.
  4. Konteynerli. Modüler olana benzer, sadece korumalı bir konteyner içinde gelir. Kullanılmasının ana nedeni ağır hizmet koşullarıdır.

Kullanıcılar mevcut göreve bağlı olarak çeşitli veri merkezi seçeneklerini kullanabilir. Bulut veri merkezi en yüksek mobiliteyi sağlarken, kullanıcının tesislerinde konuşlandırılan konteynerli model en yüksek güvenilirliğe sahiptir.

Yedekleme

Herhangi bir veri merkezi, veri merkezinin çalışma sürecini ve güvenilirliğini sağlayan farklı ana düğümlerden oluşur. Bunlardan en kritik olanları yedeklenmelidir. Bir veri merkezi inşa ederken iki temel seçenek vardır.

Birincisi, her bir kritik bileşenin çoğaltıldığı N+1 yedekleme şemasıdır. Bunlardan biri arızalanırsa, ikincisi onun yerini alır.

İkinci seçenek ise altyapıda iki bağımsız bileşenin bulunduğu 2N’dir. Biri arızalanırsa, ikincisi yükü devralır.

Diğer tüm varyantlar ilk ikisinin farklı oranlarda karıştırılmasını içerir. Örneğin, 2N+1 çözümü, kullanıcının iki özdeş bileşene ve bir yedek bileşene sahip olduğu anlamına gelir. Her ikisi de arızalansa bile üçüncü bileşen yükü üstlenecektir.

Güvenilirliği en üst düzeye çıkarmak için kullanılan son seçenek ise 2(N+1)’dir. Herhangi bir elemanın, hatta değiştirilen elemanın bile bir kopyası vardır. Böylece kullanıcı, herhangi bir elemanın en az bir yedeğinin bulunduğu hataya dayanıklı bir altyapıya sahip olur.

Veri merkezi her işletme için bir gerekliliktir. Bilginin depolanmasını ve işlenmesini sağlamanın yanı sıra güvenliğini de garanti eder. Herhangi bir veri merkezi, güvenilirliği sağlayan ve veri güvenliğini garanti eden yedekli modüller ilkesine göre inşa edilir.

Rate this article
Our website uses cookies to improve your experience