Go back to the previous page

Virtueel gegevenscentrum (vDC)

Een virtueel datacenter (vDC) is een pool van toegewezen cloudresources voor het bouwen van IT-infrastructuur op bedrijfsniveau. vDC-resources omvatten processors, RAM, schijfruimte en netwerken waarop virtuele machines worden gebouwd.

vDC wordt gecombineerd met het concept cloud, of virtuele infrastructuur (IaaS). De infrastructuur die in een vDC wordt gebouwd is vergelijkbaar met de fysieke infrastructuur in het lokale datacenter, maar heeft verschillende voordelen: de mogelijkheid om snel te schalen, vermindering van de kapitaaluitgaven voor IT, de mogelijkheid om testomgevingen te implementeren, hoge crashtolerantie en hoge beschikbaarheid. De virtuele omgeving wordt beheerd via een webinterface: de gebruiker kan op afstand nieuwe VM’s aanmaken, de netwerkconfiguratie wijzigen, back-ups maken, enz.

vDC is geschikt voor bedrijven die van plan zijn de mogelijkheden van hun lokale IT-infrastructuur uit te breiden of te offloaden, nieuwe softwareproducten te testen, geheel of gedeeltelijk naar de cloud te migreren – bijvoorbeeld wegens verhuizing of bedrijfsuitbreiding.

Rate this article
Our website uses cookies to improve your experience