Go back to the previous page

Feitelijke beschikbaarheid

De werkelijke beschikbaarheid is een indicator die het percentage dienstbeschikbaarheid per verbruikseenheid voor de periode aangeeft. Hij wordt berekend aan de hand van de formule ((gemiddelde werktijd (AWT) voor de periode – stilstandtijd voor de periode) / AWT) x 100%. Als de totale stilstandtijd bijvoorbeeld 3 uur per maand bedraagt, met AWT= 24×7, is het beschikbaarheidspercentage gelijk aan (30x24x60 – 3×60) / (30x24x60) x 100% = 99,58%.

Rate this article
Previous article Next article Next article
Our website uses cookies to improve your experience