Go back to the previous page
#Cloud computing

FaaS

Function-as-a-Service (FaaS) is een dienst waarmee u softwarecode in de cloud kunt ontwikkelen, uitvoeren en beheren. Een alternatieve naam voor de dienst is Serverless computing.

Bij FaaS wordt alleen betaald voor de activiteit van de gebruiker, d.w.z. voor de hoeveelheid gebruikte opslagruimte en het aantal bewerkingen gedurende de maand.

Werkingsprincipe

Serverless computing is virtualisatie zoals andere -aaS-diensten, alleen virtualiseert het de bedrijfslogica van de diensten.

De klant verpakt het benodigde stuk softwarecode niet in een container, maar verplaatst het naar een apart platform in de cloud. De klant kan het nu uitvoeren wanneer dat nodig is.

Kenmerken

Serverless computing biedt een aantal kenmerken:

  1. Maximale flexibiliteit. In de stand-by modus verbruikt de dienst geen resources, d.w.z. de klant belast het systeem niet en betaalt geen huur. Om een functie toe te passen, wijst de dienst de vereiste hoeveelheid middelen toe.
  2. Backend en implementatie. De ontwikkeling van een nieuwe functie komt neer op het eenvoudig uitladen van de code naar het gekozen platform. De operatie kost minimale tijd en moeite, waardoor ontwikkelaars het softwareproduct sneller en efficiënter kunnen verbeteren.
  3. Meldingen. Het meldingssysteem werkt in asynchrone modus, met verschillende methoden – SMS, e-mail, push.
  4. Automatisering. Veel extra diensten die nodig zijn voor de ontwikkeling worden in automatische modus toegewezen (bijvoorbeeld uitrol van code, toewijzing van instanties of monitoring).
  5. FaaS is een geweldige optie voor Machine Learning, Internet-of-Things (IoT) en kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeling. Dit komt doordat productontwikkeling op FaaS-platforms dichter bij het eindpunt, d.w.z. de gebruikers, plaatsvindt.

Amazon Lambda

De Amazon Lambda dienst is een mooi voorbeeld. Het voert alle standaard software code operaties uit, heeft een geïntegreerd monitoring systeem, biedt fouttolerantie en kan worden opgeschaald.

De enige uitzondering is dat het Lambda-platform een volledig eigen product is. Met andere woorden, de klant is beperkt tot alle mogelijkheden die Amazon heeft. Om te veranderen of over te stappen naar de FaaS van een andere leverancier, moet de architectuur helemaal opnieuw worden opgebouwd.

Rate this article
Our website uses cookies to improve your experience